wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:


Setki lat temu miasta lokowano nad rzekami, co zapewniało im ogromne możliwości rozwoju. Dziś także dostęp do śródlądowych dróg wodnych może stać się olbrzymią zaletą miast i ulokowanych nad brzegami rzek terenów inwestycyjnychUmiejętne wykorzystanie rzeki i jej roli w przestrzeni miejskiej może nie tylko zostać wykorzystane jako atrakcja turystyczna, ale także przyczynić się do zmniejszenia korków i pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.Żegluga śródlądowa jest tanią i ekologiczną formą transportu, szczególnie efektywną i nadającą się do przewozu towarów masowych, takich jak rudy metali, węgiel czy kruszywa.Średnioroczny koszt zaniedbań i strat związanych z pojawiającymi się w Polsce średnio co 10 lat katastrofalnymi powodziami szacuje się na poziomie 6,5 miliarda złotych (rocznie). Na WaterWays EXPO prezentowane są m. in. rozwiązania i technologie związane z ochroną przeciwpowodziową.

Patroni Honorowi 2016

Partnerzy WaterWays EXPO 2016

Patroni Medialni 2016

Partner Katalogu WaterWays 2016

Wyłączny Partner Smyczy 2016

list od Prezydenta RP

WaterWays Expo 2012

Tak było...

21 września zakończyliśmy pierwszą edycję Waterways Expo 2012 – Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej. Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inicjatywy i wyrazić nadzieję że Targi Waterways, nawiązując do słów Pana Ministra Stanisława Gawłowskiego, „staną się regularnym forum wymiany doświadczeń, rozwiązań i inspiracji”. Podczas dwóch dni swojego pobytu na Waterways Expo 2012, Pan Minister przedstawił założenia przygotowanej przez siebie reformy struktur zarządzania gospodarką wodną w Polsce.


KONKRETNY CEL I KONKRETNE DZIAŁANIA

Waterways to impreza, która ma służyć realizacji konkretnych celów. Już podczas uroczystego otwarcia Waterways Expo 2012 podpisane zostały dwie umowy o łącznej wartości prawie 52mln złotych, których realizacja pozwoli na poprawę warunków hydrologicznych i żeglugowych na Odrze w obszarach odpowiedzialności RZGW Szczecin oraz RZGW Wrocław.

Pierwszą z nich jest umowa pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Stocznią Rzeczną CENTROMOST w Płocku na zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa na kwotę 15.638.343,00 zł będzie dotyczyć zarówno dostaw nowych jednostek pływających jak i modernizacji już istniejących. Jej realizacja pozwoli między innymi na poprawę funkcjonowania żeglugi śródlądowej na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej, całkowitą mobilność operacyjną jednostek RZGW Szczecin oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników szlaku żeglugowego.

Drugą umową jest kontrakt pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a joint-venture firm HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. i Zakládání staveb, a.s. na przebudowę Jazu Wrocław I w ramach projektu „Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”. Realizacja tego kontraktu, o łącznej wartości 36.263.989,88 zł, pozwoli na zwiększenie hydraulicznej przepustowości koryta rzeki Odry Południowej Śródmiejskiej. Po wykonaniu robót przepustowość Odry Południowej (w przekroju jazu) w warunkach przepływu kontrolnego wzrośnie z 431 m3/s do 795 m3/s (na podstawie badania modelowanego wykonanego przez Halcrow Group). Przepustowość wzrośnie o ok. 80 %. Ponadto, wykonana zostanie dwukierunkowa przepławka dla ryb, w celu uzyskania ciągłości morfologicznej rzeki

WROCŁAW ŚRÓDLĄDOWĄ STOLICĄ


Na sukces pierwszej edycji Waterways Expo niewątpliwie wskazuje fakt, że pomimo dużych trudności wynikających z lat stagnacji, niedoinwestowania i degradacji żeglugi śródlądowej, podczas trzech dni Targów i Konferencji Waterways gościliśmy we Wrocławiu niemal wszystkich kluczowych z perspektywy żeglugi śródlądowej przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przemysłu, żeglugi, uczelni oraz instytucji naukowo badawczych.

Naszymi gośćmi byli Pan Minister Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Minister Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Aleksander Marek Skorupa, Wojewoda Dolnośląski, Pan Mieczysław Ostojski, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pan Zbigniew Śwircz, Dyrektor Biura Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (wcześniej w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), Pani Poseł Ewa Wolak, Przewodnicząca Komisji Środowiska, Pan Poseł Ryszard Galla, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry oraz Pani Senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, Pan Piotr Chajderowski, Prezes OT Logistics, Pan Dariusz Karkos, Prezes Stowarzyszenia „Teraz Odra”, Pan Zbigniew Garbień, Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, Pan Jan Piesla, Area Manager Damen Shipyards Group, Pan Janusz Bialic, Dyrektor Stoczni Damen Koźle, Pan Marcin Lubieniecki, Prezes Stoczni MALBO, Pan Andrzej Suchecki, Prezes Stoczni Centromost w Płocku, Pan Adam Suchanek, Dyrektor Czech Trade Center, Pan Włodzimierz Chlebosz, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Tomasz Sowiński, Prezes Związku Miast Nadwiślańskich, Pan Franciszek Strugała, Prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Pan Grzegorz Zawistowski, Burmistrz Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy i koordynator projektu Szlaku Wodnego imienia Króla Stefana Batorego, Pani Rektor Elżbieta Marszałek, Pan Profesor Piotr Mickiewicz, Pan Profesor Jerzy Dereń, Pan Profesor Andrzej Łoś, Pan Kapitan Andrzej Podgórski, Pan Zbigniew Siedlarz, Pan Kamil Zaremba oraz wiele innych osób – panelistów, wystawców i zwiedzających – których połączyła idea przywrócenia żegludze śródlądowej rangi należnej liczącej się formie transportu a rzekom pozytywnego oblicza miejsca odpoczynku i rekreacji, a nie potencjalnego zagrożenia.

NAGRODA IMIENIA KOMANDORA ADAMA RESZKI

Podczas Waterways Expo 2012 wręczono po raz pierwszy nagrody imienia Komandora Adama Reszki dla Osobowości Roku w kategoriach Żegluga Śródlądowa i Gospodarka Wodna. Obradująca 18.09.2012 kapituła pod przewodnictwem Pana Profesora Piotra Mickiewicza z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznała nagrodę w kategorii Żegluga Śródlądowa Panu Kapitanowi Andrzejowi Podgórskiemu za stworzenie i redagowanie jedynego w swoim rodzaju serwisu internetowego propagującego rozwój żeglugi śródlądowej , oraz nagrodę w kategorii Gospodarka Wodna Panu Zbigniewowi Siedlarzowi za zaangażowanie w sprawie stopnia wodnego „Niepołomice” oraz szczególną aktywność w monitorowaniu działalności urzędów odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę wodną.

TARGI ROZWIĄZAŃ I IDEI

Naszym celem było stworzenie forum wymiany doświadczeń i kooperacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami – niezależnie od ich wielkości. W ten sposób Waterways skupia nie tylko tych, którzy już mogą pochwalić się osiągnięciami w obszarze żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, ale także tych, którzy dopiero na naszej imprezie znajdą inspirację do znalezienia w tym środowisku swojego miejsca na biznes. To przede wszystkim na tą grupę zwiedzających przez 3 dni Targów oczekiwali przedstawiciele 8 Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Banku Gospodarstwa Krajowego (na stoisku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zarówno w części targowej jak i konferencyjnej przedstawione zostały doświadczenia Holendrów, Czechów i Niemców w zakresie systemowych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych, ochrony przeciwpowodziowej oraz specjalistycznych jednostek pływających.

W części poświęconej infrastrukturze turystyki wodnej, omówione zostały wszystkie ważniejsze inicjatywy służące animowaniu turystyki wodnej w wymiarze europejskim, transgranicznym, krajowym, ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym. Wśród szczegółowo omówionych projektów znalazły się Szlak Wodny imienia Króla Stefana Batorego, Bydgoski Węzeł Wodny, przystanie zlokalizowane nad Notecią oraz Flis Odrzański. Nie zabrakło także miejsca na prezentację konkretnych rozwiązań adresowanych do inwestorów, planistów, urbanistów i architektów – takich jak domy na wodzie prezentowane przez Pana Kamila Zarembę czy nowoczesne narzędzia zarządzania przystaniami i marinami przedstawione przez Pana Henryka Skwarę z firmy DRABPOL.

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl